VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hàng nhập khẩu viện trợ các tỉnh miền Trung có được miễn thuế?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hàng nhập khẩu viện trợ các tỉnh miền Trung có được miễn thuế?

Ngày 06/11/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 7129/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý thuế với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cục Hải quan Đồng Nai hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất xuất khẩu

Ngành Hải quan phấn đấu thu đạt dự toán dù đối mặt với nhiều thách thức

5 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc

Giảm trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) về việc miễn thuế đối với lô hàng hàng viện trợ khẩn cấp cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 2, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 5, Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Điều 3, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH11 thì hàng hóa nhập khẩu để viện trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Hồ sơ Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018.

Đồng thời, theo quy định tại Luật Hải quan về thủ tục hải quan, những loại hàng hóa nêu trên có văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người khai hải quan được sử dụng tờ khai chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan. Đồng thời, cơ quan hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai này.

Với hàng viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách Trung ương, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, hàng hóa nhập khẩu để viện trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai muốn được thông quan thì người khai hải quan phải nộp thêm chứng từ là bản chính giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính...

Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng cho biết, với trường hợp hàng hóa do Tổ chức JICA viện trợ khẩn cấp cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung (thông qua tổ chức tiếp nhận viện trợ là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống thiên tai - Tổng cục Phòng chống thiên tai) đã được thông quan để kịp thời phục vụ công tác khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tại tại các tỉnh miền Trung và được nợ bản chính chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan.

Do đó, cơ quan Hải quan cũng đề nghị đơn vị tiếp nhận viện trợ lưu ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai phải nộp tờ khai hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM