Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1606/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Công nghệ CAD CAM CAE (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài sau đó thuê gia công lại toàn bộ hàng hóa theo hợp đồng gia công nhưng người nộp thuế không có cơ sở gia công.
Xử lý thuế hàng hóa khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Xử lý thuế hàng hóa khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1924/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Công nghệ Ắc Quy Heng Li (Việt Nam) và Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) về xử lý thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất.