VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Có được điều chỉnh giá gói thầu sau khi ký hợp đồng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có được điều chỉnh giá gói thầu sau khi ký hợp đồng?

Nếu chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành ký kết hợp đồng thì việc thực hiện hợp đồng, thanh toán đối với hợp đồng trọn gói phải tuân thủ theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu.

Đấu thầu qua mạng ngày càng thu hút nhà thầu

Căn cứ xác định nhà thầu có hành vi thông thầu

Bổ sung hạng mục có phải làm lại kế hoạch đấu thầu?

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Bà Từ Thương Thương (Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Một gói thầu đã đấu thầu rộng rãi, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định và ký kết hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, Sở chuyên ngành đề nghị thẩm định lại dự toán.

Bà Thương muốn biết, trường hợp giá trị dự toán được Sở chuyên ngành thẩm định có giá trị thấp hơn giá trị gói thầu đã được phê duyệt trước đó và làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu rộng rãi trong nước sang hình thức chỉ định thầu rút gọn thì phải xử lý như thế nào và làm những thủ tục gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với trường hợp của bà Thương, nếu chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành ký kết hợp đồng thì việc thực hiện hợp đồng, thanh toán đối với hợp đồng trọn gói phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM