VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Công việc kiểm định là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công việc kiểm định là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn?

Việc thực hiện gói thầu cần yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia thì được phân loại là gói thầu tư vấn, ngược lại nếu không yêu cầu thì được phân loại là gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Gói thầu đào tạo dạy nghề có được chỉ định thầu rút gọn?

Sẵn sàng cho bước chuyển mới trong đấu thầu qua mạng

Sửa đổi phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Giá kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa?

Đơn vị ông Lê Cao Trí (TP. Hồ Chí Minh) là bên mời thầu, đang có nhu cầu thực hiện gói thầu thuê dịch vụ kiểm định chất lượng cột viễn thông trên địa bàn, nội dung cụ thể như sau:

- Công tác chuẩn bị thu thập dữ liệu

- Lập đề cương kiểm định

- Công tác đo đạc, khảo sát thông số kết cấu cột anten

- Phân tích, đánh giá an toàn kết cấu

- Lập báo cáo Kiểm định và chứng nhận đủ an toàn chịu lực cho công trình cột anten.

Các nội dung thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/1/2017 của Bộ Xây dựng. Ông Trí hỏi, công việc kiểm định trên là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Đối với trường hợp của ông Trí, việc phân loại gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp việc thực hiện gói thầu cần yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia thì được phân loại là gói thầu tư vấn.

Trường hợp không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chuyên gia được phân loại gói thầu dịch vụ phi tư vấn.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM