VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá

Đơn vị ông Trần Đình Hơn (Bình Thuận) tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa một số hàng thông dụng như: Máy tính xách tay, máy tính bảng. Nhà thầu chỉ cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).

Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh

Vừa lập, thẩm định hồ sơ mời thầu vừa tư vấn giám sát?

Xác định nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu

Các giấy tờ khác như: Tờ khai hải quan, Invoice, Packing List, nhà thầu không cung cấp được vì số lượng mua sắm ít chỉ từ 1 đến 2 cái; nhà thầu mua lẻ thông qua nhà phân phối trong nước. Ông Hơn hỏi, việc cung cấp giấy tờ như vậy đã đủ điều kiện chưa? Căn cứ theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 5.3 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: ví dụ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)…

Đối với trường hợp của ông Hơn, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM