VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Làm mất biên lai thu phí, lệ phí có bị xử phạt vi phạm hành chính

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Làm mất biên lai thu phí, lệ phí có bị xử phạt vi phạm hành chính

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3573/TCT-PC nhằm tháo gỡ những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bến Tre liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp làm mất biên lai thu phí, lệ phí tại UBND cấp xã.

Tháo gỡ vướng mắc về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Quy trình, quy định thực hiện biên lai điện tử cho doanh nghiệp

Mức thu phí dịch vụ việc làm như thế nào?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Cụ thể:

Tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 186/2013/BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí thì thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trích dẫn nêu trên, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Được biết, trước đó, ngày 13/12/2016, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5768/TCT-PC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp làm mất biên lai thu phí, lệ phí hoặc biên lai thu các khoản thuế ủy nhiệm thu tại UBND cấp xã, trong đó đã trích dẫn căn cứ pháp lý và hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí của UBND cấp xã.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn 5768/TCT-PC ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM