VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nộp thuế vãng lai khi ký hợp đồng thi công tại tỉnh khác?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nộp thuế vãng lai khi ký hợp đồng thi công tại tỉnh khác?

Công ty TNHH Xây dựng LIFE có trụ sở tại Hà Nội, không có chi nhánh hay văn phòng đại diện ở tỉnh khác. Công ty có thi công tại Khu công nghiệp Hải Phòng, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Vậy, công ty có phải đóng thuế vãng lai hay không?

Luật Thuế tài sản: Điều tiết một phần thu nhập để đầu tư cho cơ sở hạ tầng

TS Đặng Hùng Võ: Thuế đất hiện nay quá thấp

Thực tiễn áp dụng thuế tài sản ở các nước

TS. Vũ Đình Ánh: “Thuế tài sản đặt trong tổng thể cải cách hệ thống thuế“

Ngoài ra, Công ty LIFE thi công ở Bắc Ninh, có ký hợp đồng giao lại một số hạng mục cho thầu phụ (nhà thầu phụ cũng thi công ngoại tỉnh). Vậy, Công ty LIFE có được quyền yêu cầu nhà thầu phụ đóng thuế vãng lai trên khối lượng công việc họ thực hiện hay không?

Cục Thuế Bắc Ninh yêu cầu Công ty LIFE đóng thuế vãng lai (khoảng 100 triệu đồng). Tuy nhiên Công ty LIFE còn khoảng 5 tỷ đồng tiền thuế GTGT của thầu phụ thi công dự án thuộc Khu chế xuất ở Hải Phòng chưa được hoàn. Hiện Công ty đang gặp khó khăn. Vậy, Công ty cần làm gì để được hoãn nộp hoặc cấn trừ số tiền thuế phải nộp trên?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

Công ty LIFE (có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh, thành phố này) khác nơi đóng trụ sở chính thì Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này.

Nộp thuế vãng lai khi giao công trình cho nhà thầu phụ

Trường hợp Công ty LIFE có hợp đồng xây dựng công trình ở tỉnh Bắc Ninh (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh này), hợp đồng có thoả thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty và Công ty xuất hoá đơn GTGT cho toàn bộ công trình; sau đó Công ty có hợp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT.

Trường hợp Công ty chưa nộp số tiền thuế vãng lai này thì Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định.

Trường hợp Công ty LIFE có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tại thành phố Hà Nội) để được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định, số thuế GTGT được hoàn (nếu có) sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM