VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

Tại Công văn số 2059/TCT-CS ngày 19/5/2020, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ.

Điều chỉnh biên chế công chức trong trường hợp nào?

Xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN với khoản tiền thuê nhà

Giảm phí từ 20-30% trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động

Tổng cục Thuế cho biết, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về lập hóa đơn.

Trong đó, về tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn, ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về tiêu thức "Ngày tháng năm" nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM