Hệ thống pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện

Hệ thống pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện

Trước sự tăng trưởng và phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã liên tục có các văn bản chỉ đạo về việc quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường TPDN. Các cơ chế chính sách về phát hành TPDN liên tục được hoàn thiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn, đồng thời tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro thị trường.
Agribank và những bước tiến quan trọng trong cung cấp dịch vụ thanh toán

Agribank và những bước tiến quan trọng trong cung cấp dịch vụ thanh toán

Không chỉ đóng vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank còn là ngân hàng thương mại đi đầu trong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại. Đến nay, Agribank đã có những bước tiến quan trọng trong kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán các dịch vụ công qua kênh trực tuyến.
Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài?

Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) hiện lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, dự thảo Thông tư quy định rõ nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các bên liên quan.
Khuyến khích người Việt Nam đi du lịch Việt Nam

Khuyến khích người Việt Nam đi du lịch Việt Nam

Các hãng hàng không xem xét có chính sách giảm giá vé cùng với các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng với giá ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa.