VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thêm nhiều trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm nhiều trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã bổ sung các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế thấp nhất trong các lĩnh vực

Đối tượng nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với người lao động

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế như: hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất; hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất.

Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm; hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế xuất nhập khẩu nhưng không có hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc xuất nhập khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất nhập khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu cũng thuộc trường hợp không thu thuế.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất nhập khẩu quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Hồ sơ không thu thuế gồm công văn yêu cầu không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan hoặc 01 bản chính công văn yêu cầu không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế, ngoài công văn yêu cầu không thu thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ tương tự như hồ sơ hoàn thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM