Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương ngay sau Hội nghị phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.
Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, công tác hiện đại hóa lĩnh vực thuế đã ghi nhận được những kết quả quan trọng. Đây là bước tiến mang tính đột phá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch...
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Nhằm quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế các cấp đã sớm chủ động vào cuộc, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, so với thu nhập và doanh thu khủng, số thuế nộp ngân sách nhà nước từ lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Tuyên dương 43 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong năm 2021

Tuyên dương 43 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong năm 2021

Ngày 22/9, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ và lắng nghe doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế đã tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 43 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế tiêu biểu trong năm 2021.