Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 tăng tốc

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Năm 2014, công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã có chuyển biến tích cực. So với năm 2013, số doanh nghiệp sắp xếp lại tăng gấp 1,65 lần, số doanh nghiệp cổ phần hóa gấp gần 2 lần và số vốn Nhà nước thoái được gấp hơn 6 lần.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 tăng tốc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa có Báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Theo các phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trong 2 năm 2014-2015 cả nước phải hoàn thành sắp xếp 479 doanh nghiệp. Trong đó cổ phần hóa 432 doanh nghiệp; bán, giao, giải thể, phá sản 22 doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất 25 doanh nghiệp.

Nếu căn cứ vào tình hình triển khai, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, tổng số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã tăng thêm 100 doanh nghiệp.

Tính đến 25/12/2014, cả nước đã sắp xếp 167 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, chuyển 1 doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, giải thể 3 doanh nghiệp, sáp nhật 14 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Trong số 143 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, có 1 tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) và 16 Tổng công ty Nhà nước.

Liên quan đến công tác thoái vốn đầu tư, đến ngày 25/12/2014, cả nước đã thoái vốn 6.076 tỷ đồng vốn Nhà nước (theo giá trị sổ sách) tại 233 doanh nghiệp, thu về 8.002 tỷ đồng. Trong đó, có 6 tập đoàn, 25 tổng công ty, 5 địa phương thực hiện thoái vốn có kết quả.