Cơ quan Thuế địa phương: Tích cực tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Từ tháng 9/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực đã và đang góp phần hỗ trợ ngành Thuế tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế; đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân giảm 50% số giờ kê khai, nộp thuế trong năm. Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư mà Bộ Tài chính đã ban hành để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC, cơ quan thuế các địa phương đã tích cực tập huấn nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Cơ quan Thuế địa phương: Tích cực tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cục Thuế TP. Hà Nội: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và cán bộ công chức (CBCC) thuộc nghiệp vụ chức năng, quản lý nắm bắt chính sách thuế mới để tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý thu thuế; đồng thời giải đáp kịp thời các vướng mắc của NNT, từ ngày 11/9/2014, Cục Thuế TP. Hà Nội đồng loạt, liên tiếp tổ chức tập huấn thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản hóa TTHC thuế. Đây là đợt tập huấn về chính sách thuế mới, có quy mô lớn phổ biến sâu rộng cho CBCC thuế và NNT theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về cải cách TTHC thuế. Theo kế hoạch từ ngày 11/9 đến 22/9/2014, Cục Thuế liên tục tổ chức 15 lớp tập huấn cho CBCC thuộc nghiệp vụ chức năng toàn ngành Thuế Thủ đô và NNT thuộc Văn phòng Cục quản lý (3 lớp cho hơn 1.600 CBCC Thuế và 12 lớp với gần 8.000 doanh nghiệp).

Song song với việc Cục Thuế tổ chức, 30 Chi cục Thuế đồng loạt tập huấn cho 100% doanh nghiệp và NNT trên địa bàn. Đợt tập huấn chính sách thuế mới này với thời gian liên tục và hoàn thành trước ngày 25/9/2014. Đợt tập huấn này tập trung vào phổ biến các nội dung: Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp và những điểm mới các thông tư của Bộ Tài chính: thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN; thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 về thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Đặc biệt, thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 thông tư: thông tư 156/2013/TT-BTC; thông tư 111/2013/TT-BTC; thông tư 219/2013/TT-BTC; thông tư 08/2013/TT-BTC; thông tư 85/2011/TT-BTC; thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế.

Đối với các lớp CBCC thuế, các giảng viên nhấn mạnh Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế và đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm chi phí tạo thuận lợi cho NNT.

Cục Thuế Thái Nguyên: Vừa qua, Văn phòng Cục Thuế Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính, cho toàn thể công chức Văn phòng Cục thuế và lãnh đạo các Chi cục thuế, cùng các đội trưởng đội thuế trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó cục trưởng Cục thuế truyền đạt những nội dung thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính đã sửa đổi 7 Thông tư: Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về thuế TNCN, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 13/3/2014 về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 119/2014/TT-BTC đã sửa đổi và lược bỏ một số chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào; bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế; Sửa các chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thu NSNN trên các Giấy nộp tiền vào NSNN của NNT theo hướng NNT ghi số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế và Kho bạc sẽ tự hạch toán mục lục ngân sách; Bỏ yêu cầu doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng; Không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với tài sản cho thuê của hộ, cá nhân có tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống. Cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014. Thông qua việc tập huấn tại Văn phòng Cục thuế, Cục thuế yêu cầu các Chi cục Thuế trong toàn tỉnh tổ chức tập huấn cho công chức Thuế còn lại và các doanh nghiệp song trước ngày 12/9/2014, để mỗi cán bộ công chức thuế nghiêm túc thực hiện, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa ban biết việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế, của cơ quan Thuế các cấp.

Cục Thuế Phú Yên: Cục Thuế Phú Yên đã tiến hành phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên thực hiện phóng sự “Cải cách thủ tục hành chính, giảm số giờ khai, nộp thuế cho doanh nghiệp” Phóng sự được phát trên VTV Phú Yên lúc 20h45 thứ ba ngày 16/9/2014; phát lại lúc 08h50 thứ tư ngày 17/9/2014 trong chương trình hộp thư truyền hình. Từ tháng 9/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực, góp phần hỗ trợ ngành Thuế tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế; đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân giảm 50% số giờ kê khai, nộp thuế trong năm.

Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư mà Bộ Tài chính đã ban hành để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và giảm số giờ làm thủ tục về thuế trong năm. Phóng sự ghi nhận ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp về tác động của TT 119 đối với công tác kê khai nộp thuế như thế nào? Ý nghĩa của việc cải cách thủ tục hành chính thuế đối với môi trường kinh doanh của cộng đồng DN hiện nay.

Đồng thời qua phóng sự bạn xem đài được nghe ý kiến của bà Ngô Thị Kim Vui, P.Cục trưởng Cục Thuế về công tác triển khai Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cùng với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế Phú Yên sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế; tăng cường việc kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động của công chức thuế trong thực thi công vụ, đảm bảo triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý của CBCC và người dân xin gửi về Cục Thuế Phú Yên theo địa chỉ mail: tuyentruyen.phy@gdt.gov.vn và số điện thoại 057.3823097 Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Yên, nhằm giúp cho công tác tuyên truyền của ngành Thuế ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Cục Thuế Hà Tĩnh: Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, Hải quan; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho Người nộp thuế; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với NNT và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), giảm chi phí tuân thủ cho NNT; Đề án của UBND Tỉnh về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND và các cơ quan tham mưu (Đề án 3713);

Ngày 19/8/2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong ứng xử của công chức thuế Hà Tĩnh đối với NNT và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho NNT. Trong những năm qua, Cục Thuế Hà Tĩnh luôn xem công tác cải cách Thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Người nộp thuế, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế đã nhận được sự chỉ đạo của các cấp, của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành chức năng, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ vậy, công tác triển khai thực hiện pháp luật về thuế, thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách và cải cách thủ tục hành chính thuế đã đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả thu ngân sách trong những năm gần đây tăng nhanh, với số thu năm sau cao hơn nhiều so với năm trước, đưa Hà Tĩnh từ địa phương có số thu thấp và tương đối thấp của cả nước, đến nay thành tỉnh có số thu trung bình khá; Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế và công tác cải cách hành chính thuế của ngành Thuế được ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài của tỉnh.

Để thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí của NNT trong tiếp xúc với cơ quan thuế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thu ngân sách và tạo thuận lợi cho NNT, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, ngành Thuế cần có chương trình hành động với nội dung cải cách và thời gian thực hiện cụ thể; có sự chỉ đạo, giám sát và sơ, tổng kết cải cách thủ tục hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính gắn liền với thực hiện Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của cơ quan thuế các cấp với việc tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế các cấp để đem lại hiệu quả, cụ thể là:

Trên cơ sở các quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về các thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế rà soát các vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về thuế, các quy trình quản lý, việc in, bán hóa đơn, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán, miễn, giảm, hoàn thuế, ưu đãi thuế; vướng mắc trong việc phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thuế. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến NNT, cơ quan thuế; không tự ý đặt ra bất cứ thủ tục nào không có trong quy định, gây khó khăn cho NNT trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế.

Mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng; Xây dựng trao đổi thông tin với các ngành liên quan nhất là thu về đất, trước bạ đất. Cung cấp hướng dẫn các biểu mẫu để các ngành thực hiện đúng quy định, không để NNT đi lại nhiều nơi, nhiều lần. Thực hiện thu trước bạ, bán hóa đơn tất cả các ngày làm việc trong tuần, để tạo thuận lợi cho NNT thực hiện nộp thuế nhanh chóng, thuận lợi. Cục Thuế thực hiện rà soát kỹ các thủ tục hành chính cấp Cục thuế và cấp Chi cục thuế liên quan đến người nộp thuế để đề nghị cắt giảm thủ tục không cần thiết, và giảm thiểu thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến NNT.

Cụ thể theo quy định, thời hạn tối đa giải quyết hồ sơ đăng ký thuế là 03 ngày, phấn đấu rút xuống tối đa không quá 2 ngày; Hoàn thuế trước kiểm tra sau 06 ngày, giảm xuống tối đa không quá 4 ngày; Kiểm tra trước hoàn thuế sau 40 ngày, giảm xuống tối đa không quá 25 ngày; Miễn giảm thuế là 30 ngày, giảm xuống tối đa không quá 20 ngày; Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 05 ngày, giảm xuống tối đa không quá 2 ngày; Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 10 ngày, giảm xuống tối đa không quá 7 ngày; Hướng dẫn chính sách thuế bằng văn bản 10 ngày, giảm xuống tối đa không quá 7 ngày; Công tác kiểm tra thuế 5 ngày và thanh tra thuế 15 ngày, phấn đấu thực hiện không phải gia hạn thêm thời gian thanh tra, kiểm tra và những vụ việc thanh tra đơn thuần ít phức tạp thì thời gian thực hiện 5-7 ngày làm việc.

Yêu cầu các Chi cục, các Phòng Văn phòng Cục tiếp nhận các nội dung liên quan trên của NNT phải thực hiện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết ngay, phấn đầu giảm thiểu thời gian tối đa giải quyết các nội dung công việc liên quan đến NNT; Trường hợp chưa đầy đủ thủ tục hoặc cần thiết điều chỉnh, bổ sung số liệu, hồ sơ thì hướng dẫn một lần hoặc làm thông báo gửi doanh nghiệp, NNT theo quy định; Tuyệt đối không để NNT phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hay có đầy đủ thủ tục mà không được giải quyết ngay. Để thực hiện tốt các vấn đề trên. Cục thuế Hà Tĩnh đã làm rõ công việc, trách nhiệm từng vị trí, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, quy định về chế độ trách nhiệm, hình thức khen thưởng, kỷ luật nhất là các bộ phận liên quan giải quyết công việc của NNT. Thường xuyên lấy việc hài lòng của NNT làm mục đích trong việc cải cách hành chính và quản lý thuế.  

Tin tưởng rằng với sự quyết liệt của ngành thuế Hà Tĩnh trong việc cải cách các thủ tục hành chính, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.