Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022

Cục Thuế TP. Hà Nội đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022

Để hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website Cục Thuế với chủ đề “Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022”.
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023 hướng dẫn Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam giải quyết vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Bảo đảm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở thu ngân sách

Bảo đảm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở thu ngân sách

Năm 2023, để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.