Cơ quan Thuế sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết mọi vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế

PV.

Tổng cục Thuế vừa có ý kiến phản hồi về nội dung liên quan đến việc báo chí đưa tin một doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh bị truy thu thuế thu nhập cá nhân cách đây 6 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế khẳng định, các nội dung liên quan đến việc khai quyết toán thuế đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. 

Ngoài ra, đối với trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đã bị cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì ngoài việc bị xử phạt, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước còn bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế là cá nhân cư trú có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm thì có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế cũng chỉ rõ các trường hợp không phải quyết toán thuế, đó là các cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Với mong muốn người nộp thuế hiểu rõ về chính sách thuế và công tác quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân, trong thời gian qua, cơ quan Thuế các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, thông tin đến mọi người dân dưới nhiều hình thức khác nhau về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Qua công tác truyên truyền, đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt các quy định về khai, nộp thuế đối với số thuế thuế thu nhập cá nhân. Từ đó, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp cũng thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các cá nhân, đặc biệt là các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập. Khi phát hiện trường hợp cần nộp bổ sung, đã kịp thời giải thích và động viên các cá nhân khai, nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Cơ quan Thuế cũng sẵn sàng hỗ trợ mọi vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.