Có sự nhầm lẫn khoản thu nộp phát sinh là phí, lệ phí

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước một số thông tin phản ảnh về chuyện phí, lệ phí đang trở thành “gánh nặng” của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng.

 Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo một số thông tin phản ánh, hiện nay, người nông dân phải gánh đến 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và 38 khoản đóng góp xã hội khác.

Theo Bộ Tài chính, cần phải nhìn nhận rằng, trong số các khoản phí, lệ phí liên quan đến nông dân không phải đều là khoản thu thường xuyên hàng năm (vì phí, lệ phí chỉ phải nộp khi được cung cấp dịch vụ); có khoản phí, lệ phí chỉ phải nộp một lần trong đời như: khai sinh, khai tử,...

Mặt khác, trong thực tế, tại nhiều địa phương, các khoản phát sinh thường xuyên được huy động đóng góp như Quỹ khuyến học, Quỹ ủng hộ người nghèo,... chỉ là khoản đóng góp tự nguyện chứ không phải là phí, lệ phí.

Với những khoản phát sinh này, người dân thường cho rằng đó là là phí, lệ phí. Như vậy là đã có sự nhầm lẫn, không thể coi khoản thu nộp phát sinh là phí, lệ phí.

Tương tự như thế, các khoản như phí dịch vụ chung cư, phí liên quan đến vận chuyển container, phí bến bãi ra vào khu công nghiệp (do công ty đặt ra),... cũng không phải là phí, lệ phí thuộc ngân sách mà là các khoản thu dịch vụ.

Theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Dự án Luật Phí, lệ phí sẽ được trình Quốc hội thông qua vào năm 2015.

Được biết, Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, hiện có tổng cộng 301 khoản với 171 khoản phí và 130 khoản lệ phí.

Bộ Tài chính đã  phân cấp cho HĐND cấp tỉnh 28 khoản phí và 11 khoản lệ phí; đã có văn bản hướng dẫn thực hiện 280 khoản phí, lệ phí.

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí, tính đến năm 2007, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, bãi bỏ trên 340 khoản phí, lệ phí trước đây ban hành không đúng quy định; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà soát tình hình chấp hành pháp luật về phí, lệ phí, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh; bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí. Từ đó, một số khoản phí, lệ phí, như: phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai... cũng đã được Chính phủ quyết định miễn thu.

Thời gian qua, các địa phương cũng đã nghiêm túc thực hiện, kịp thời có văn bản bãi bỏ các khoản phí, lệ phí được ban hành không đúng thẩm quyền; thực hiện miễn, giảm các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định.

Bản thân các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi muốn thay đổi các loại phí, lệ phí, sửa đổi... thì cũng phải thực hiện theo đúng quy định. Các bộ, ngành không thể tự đặt ra các khoản phí mới ngoài các khoản đã có trong Danh mục. Trong thực tế, các văn bản quy định thu phí Bộ Tài chính ban hành đều thực hiện đúng theo quy định tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí.