Ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo Bộ Tài chính, để khuyến khích hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có thể quy định mức phí, lệ phí thấp hơn so với mức phí, lệ phí áp dụng đối với cung cấp dịch vụ công trực tiếp. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất và quyết định mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động này.
Sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh

Sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh

Tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan và khắc phục những vướng mắc phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính sách tài khóa, chính sách thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính sách tài khóa, chính sách thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay từ những tháng cuối năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chuẩn bị, nghiên cứu đề xuất một loạt các giải pháp liên quan tới chính sách tài khóa để tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), người dân trong thời gian tới.
04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

04 hình thức nộp phí, lệ phí từ ngày 22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Thông tư này cũng bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó.
Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đạt khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng

Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đạt khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng

Thời gian qua, các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế được triển khai thực hiện thông qua các chính sách gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí đạt kết quả tích cực. Đến hết tháng 11/2022, ước số đã miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 74,7% số dự kiến.