Tăng mức lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Tăng mức lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 8 đề mục.
Nhiều ưu đãi về thuế, phí, lệ phí với phát triển nhà ở xã hội

Nhiều ưu đãi về thuế, phí, lệ phí với phát triển nhà ở xã hội

Việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Nhà nước quan tâm. Chính sách thuế, phí và lệ phí theo đó đã có nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội.