Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung ủy quyền?

Theo chinhphu.vn

Bà Nguyễn Hương Xuân (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống đánh giá tư cách nhà thầu khi giấy ủy quyền của nhà thầu cho chi nhánh không có phạm vi ký đơn dự thầu và tham dự gói thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Công ty của bà Nguyễn Hương Xuân tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện việc thi công, lắp đặt.

 Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, có 1 nhà thầu với tình trạng hồ sơ đề xuất như sau:

- Người ký đơn dự thầu: Giám đốc chi nhánh và đóng dấu chi nhánh công ty A.

- Báo cáo tài chính của công ty A.

- Hợp đồng tương tự: Các hợp đồng của chi nhánh.

- Giấy ủy quyền do công ty A cung cấp cho chi nhánh không có phạm vi ký đơn dự thầu, tham dự gói thầu (chỉ có nội dung ký hợp đồng và thực hiện cung cấp hàng hóa theo hợp đồng).

Bà Xuân hỏi, trường hợp này công ty của bà có quyền áp dụng Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để yêu cầu nhà thầu làm rõ về tư cách hợp lệ của nhà thầu hay không? Hay đây là trường hợp công ty bắt buộc phải đánh trượt nhà thầu vì không bảo đảm tư cách hợp lệ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 1 Mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT.

Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây.

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với trường hợp của công ty, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.