Công bố kết quả phân ngành doanh nghiệp niêm yết năm 2013

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 29/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội công bố Hệ thống phân ngành phiên bản 1.0 đối với các doanh nghiệp niêm yết (DNNY)/đăng ký giao dịch trên HNX (HaSIC), đồng thời công bố kết quả phân ngành cấp I, cấp II của các DNNY trên Sở GDCK Hà Nội năm 2013 tính đến thời điểm ngày 30/9/2013.

Công bố kết quả phân ngành doanh nghiệp niêm yết năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

HaSIC là hệ thống được Sở GDCK Hà Nội xây dựng dựa trên cơ sở Hệ thống phân ngành Việt Nam (Vietnam Standard Industrial Classification 2007 – VSIC 2007), các khuyến nghị về gộp ngành của ISIC Rev. 4 và tham khảo nguyên tắc, phương pháp phân ngành của một số hệ thống phân ngành lớn trên thế giới như: ICB, GICS, … Năm 2012, Sở GDCK Hà Nội đã công bố kết quả phân ngành các DNNY trên Sở GDCK Hà Nội theo 11 nhóm ngành cấp I.

Hệ thống phân ngành HASIC căn cứ vào tiêu chí chính là doanh thu để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNY theo 3 nguyên tắc.

Nguyên tắc 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân của DNNY thì DNNY đó sẽ được xếp vào ngành cấp I duy nhất trong HaSIC tương ứng.

Nguyên tắc 2: DNNY không có hoạt động SXKD nào mang lại doanh thu bình quân trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân thì Sở GDCK Hà Nội áp dụng nguyên tắc “lấy từ trên xuống” để xếp DNNY vào 01 ngành cấp I duy nhất trong HaSIC.

Nguyên tắc 3:
các trường hợp tiêu chí doanh thu không xác định được hoạt động SXKD chính của DNNY, Sở GDCK Hà Nội sẽ kết hợp sử dụng các thông tin khác để xác định hoạt động SXKD chính của DNNY đó.

Để công bố định kỳ kết quả phân ngành HASIC cho các DNNY trên Sở GDCK Hà Nội năm 2013, Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành các bước khảo sát phân ngành theo 5 bước đối với toàn bộ các DNNY trên Sở tại thời điểm khảo sát nhằm xác định doanh thu chính của DN (chiếm trên 50% và sử dụng phương pháp lấy từ trên xuống). Trên cơ sở đó, Sở GDCK Hà Nội phân chia các DNNY vào các ngành cấp II tương ứng với doanh thu chính của DNNY và lấy ý kiến phản hồi của DNNY về kết quả phân ngành đó trước khi Sở GDCK Hà Nội tổng hợp và công bố chính thức.

Việc để các DNNY tham gia vào quá trình phân ngành giúp Sở GDCK Hà Nội biết được quan điểm chính thức từ phía DNNY, đồng thời bản thân DN cũng xác định được vị thế của mình khi so sánh với các DN khác trên thị trường chứng khoán.

Kết quả phân ngành các DNNY năm 2013 của Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ DNNY trên HNX tính đến thời điểm 30/9/2013 có 379 DNNY được phân ngành theo 11 ngành cấp I, trong đó có 357 DNNY được phân ngành đến cấp II. Có 6 DNNY chuyển ngành cấp I so với phân ngành năm 2012 là Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt nam (CTX), CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL), CTCP Khai khoáng và Cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh (MAX), CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HAT), CTCP Cơ khí xăng dầu (PMS), CTCP Viwaseen Huế (VHH).