Công điện khẩn của Bộ Tài chính gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Ngành về triển khai gấp các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão lũ


TCTC Online - Bộ Tài chính vừa có Công điện khẩn gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên triển khai gấp các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão lũ của các đơn vị, hệ thống thuộc ngành Tài chính và thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan trung ương và các địa phương phòng, chống, khắc phục bão lũ.

Nội dung cụ thể của Công điện khẩn như sau:

Tiếp theo các đợt mưa lũ tại Miền Trung, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 6 (Megi) đang diễn biến rất phức tạp với cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau; Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các tỉnh, thành phố thuộc Miền Trung, Tây Nguyên triển khai gấp các công việc sau:

(1) Các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ đã và đang xảy ra trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ của cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng của bão lũ.

(2) Tổ chức trực ban 24/24 giờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, tiền bạc, hồ sơ, tài liệu của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan ở địa phương để kịp thời phòng, chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng bão, lũ gây ra.

(3) Các Tổng cục, Kho bạc Nhà nước:

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các đơn vị thuộc hệ thống dự trữ nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, rà soát kho tàng, hàng hoá dự trữ để bảo đảm an toàn; đồng thời sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền.

- Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo kinh phí, thanh toán nhanh chóng, kịp thời kinh phí phòng, chống bão lụt và kinh phí khắc phục hậu quả theo quy định. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối kho tiền khi có bão, lũ, lụt xảy ra.

- Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Đảm bảo an toàn, chống ngập úng kho ấn chỉ, tem, hoá đơn, niêm phong hải quan, ấn phẩm nghiệp vụ.

- Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đảm bảo an toàn về người, di chuyển tầu, thuyền về nơi cư trú an toàn hoặc tránh vào các vùng không nguy hiểm.

- Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo các Tổng cục, Kho bạc nhà nước thành lập các Tổ công tác trực tiếp đến các đơn vị trực thuộc trong khu vực có nguy cơ cao về ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ quét, để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão.

(4) Thủ trưởng các đơn vị được chủ động:

- Đảm bảo an toàn phòng máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, đường truyền, trang thiết bị công nghệ thông tin... không để chập cháy, mất dữ liệu; đồng thời, đảm bảo nguồn điện cho trung tâm cơ sở dữ liệu, tránh mất nguồn đột ngột làm ảnh hưởng đến hệ thống thiết bị và dữ liệu.

- Sử dụng kinh phí được giao để khôi phục, sửa chữa ngay trụ sở, tài sản hư hỏng do bão lụt gây ra, đảm bảo hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Bộ trong việc sử dụng kinh phí phòng, chống lụt bão.

- Sử dụng kinh phí, quỹ theo quy định để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình cán bộ của cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng của cơn bão, lũ.

(5) Các Tổng cục, đơn vị thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình phòng, chống lụt bão của các đơn vị trực thuộc để có chỉ đạo kịp thời; tổng hợp đầy đủ tình hình, kết quả phòng, chống lụt bão của đơn vị và các đơn vị trực thuộc báo cáo đơn vị cấp trên trực tiếp và báo báo cáo nhanh về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Tài chính trong vòng 24 giờ và cập nhật hàng ngày (theo số fax 04.22202851 hoặc Email Vu_KHTC@mof.gov.vn) để xử lý và tổng hợp.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính thường xuyên theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình phòng, chống, khắc phục bão lũ của các đơn vị, chủ động đề xuất phương án hỗ trợ khắc phục cho các đơn vị và cán bộ công chức trong ngành bị thiệt hại do bão lũ.

(6) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính kịp thời cập nhật, đưa thông tin về tình hình bão lũ và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão lũ của các đơn vị, hệ thống thuộc ngành Tài chính và thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan trung ương và các địa phương phòng, chống, khắc phục bão lũ.

Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt bão và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.