Công điện số 333/CĐ-KTNN:

Công điện triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19


Công điện số 333/CĐ-KTNN ngày 19/3/2020 về triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công điện số 333/CĐ-KTNN.