Công nhân, viên chức quốc phòng: Trường hợp không tính hưởng phụ cấp thâm niên

PV.

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân, viên chức quốc phòng. Theo đó, có 03 trường hợp công nhân và viên chức quốc phòng không được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều 5 Nghị định 19/2017/NĐ-CP nêu rõ, công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời gian tính hưởng phụ cấp là thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội; Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn với thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Bên cạnh đó, Nghị định 19/2017/NĐ-Chính phủ quy định các trường hợp công nhân và viên chức quốc phòng không được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Các chế độ tại Nghị định này tính hưởng từ ngày 01/7/2016.