Công ty chứng khoán tăng cường đảm bảo hệ thống giao dịch

Theo K Hà/vneconomy.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán phải đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt trong giao dịch.

Thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong thời gian tới là cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán. Nguồn: Internet
Thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong thời gian tới là cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán. Nguồn: Internet

Tại Hội nghị thành viên thường niên 2018 do hai Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức ngày 26/10, vấn đề lỗi hệ thống giao dịch của một số công ty chứng khoán được nêu lên đúng thời điểm ngày 25/10 vừa qua xuất hiện tình trạng lỗi hệ thống của một công ty chứng khoán khiến nhà đầu tư không thể đặt lệnh.

Việc hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán phát sinh lỗi là điều khó tránh. Tuy nhiên, lỗi nảy sinh trong tình huống thị trường biến động mạnh sẽ khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn hơn và dễ gây bức xúc. Đã từng có các trường hợp lỗi hệ thống làm mất khả năng đặt lệnh xảy ra với cả công ty chứng khoán lớn nằm trong Top 10 của thị trường.

Đề cập trực tiếp đến rủi ro này, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện chỉ số an toàn tài chính; Đồng thời, cần nâng cao hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo giao dịch trên thị trường thông suốt trong thời gian tới.

Thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong thời gian tới là cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán. Những công ty không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn tài chính ... sẽ kiên quyết đưa ra các giải pháp cụ thể, mạnh mẽ. Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường.

Đại diện các Sở Giao dịch cũng cho biết mục tiêu trọng tâm trong công tác thành viên bao gồm: (i) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án công nghệ thông tin KRX để nâng cao tính an toàn, hiệu quả hoạt động của hệ thống; (ii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa thêm lệnh PLO vào phiên giao dịch sau giờ; Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (cover warrant) vào giao dịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; (iii) HNX sửa đổi Quy chế tạo lập thị trường; HOSE sửa đổi Quy chế thành viên theo hướng nâng cao năng lực tài chính của thành viên, đảm bảo tính thanh khoản và an toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các Sở cũng sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát thành viên, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hội nhập với thị trường chứng khoán của khu vực, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động trên thị trường của thành viên, đồng thời đa dạng các dịch vụ cung cấp cho thành viên.

Hiện tại số lượng công ty chứng khoán thành viên của HNX là 72 công ty, của HOSE là 71 công ty, trong đó có 4 thành viên là tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ hoán đổi danh mục ETF. Kết quả kinh doanh của các công ty thành viên trong 6 tháng đầu năm 2018 tích cực với tổng doanh thu tăng xấp xỉ 51%, lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017 nhờ có sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động môi giới và tự doanh.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều công ty chứng khoán nhỏ đã thực hiện tăng vốn, tái cơ cấu nhân sự và tìm hướng đi mới nhưng trong 6 tháng đầu năm 2018, song vẫn còn 18/72 công ty bị thua lỗ và chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn.