Gỡ rào cản, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Gỡ rào cản, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế đến năm 2025, có 10 chỉ tiêu có thể đạt được, 13 chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành, thậm chí một số chỉ tiêu rất khó đạt.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành "lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước" 

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành "lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước" 

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới khu vực DNNN được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.
Tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại

Tái cơ cấu ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại

Vấn đề tái cơ cấu ngành công nghiệp đã được nêu rõ tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. Hoạt động tái cơ cấu ngành công nghiệp hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao.
Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2023?

Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2023?

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý I/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/3, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2.
Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã giúp phục hồi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, giúp duy trì ổn định cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ từ hoạt động tái cơ cấu một số ngành kinh tế
Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp đến năm 2030

Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp đến năm 2030

Trong thời gian qua, quá trình tái cơ cấu ngành Công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động đã đi vào thực chất hơn, ngày càng hướng vào lõi công nghiệp hóa. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của khu vực và của thế giới, thuộc nhóm ASEAN-4 và nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp trung bình cao.