Công ty cổ phần mía đường Sơn La: Thêm một mùa bội thu!

Đỗ Hải

TCTC Online - Thêm một mùa đại hội cổ đông thành công đến với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, nhân lên niềm vui cho các cổ đông, người lao động và ban lãnh đạo Công ty bằng nhiều đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở tạo niềm tin vững chắc tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Năm 2011 trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, Công ty CP Mía đường Sơn La đã cùng đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đảm bảo giữ vững tốc độ tăng trưởng theo định hướng giai đoạn 2011-2012. Đồng thời, Công ty đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để mở rộng diện tích và nâng cao sản lượng mía nguyên liệu cho niên vụ 2011/2012; Triển khai cùng lúc các dự án đầu tư, trọng điểm là dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 1.500 tấn mía lên 2.200 tấn mía; Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đến nay, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trải qua hơn bốn năm hoạt động theo mô hình mới, sản xuất – kinh doanh liên tục ổn định, đạt lợi nhuận khá: năm 2010, với tổng doanh thu đạt 168,797 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đã tăng lên 15%, nộp ngân sách nhà nước 12,4 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt gần bốn triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng đã tiến hành trồng lại và phát triển thêm được 1.143 ha nguyên liệu mía (tăng 14,3% so năm 2009); Năm 2011, tổng doanh thu của Công ty đạt 367,560 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 42,189 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 34,712 tỷ đồng; Năm 2012, đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh với các chỉ tiêu: tổng doanh thu 508,975 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 39,123 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 29,342 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 20%/ vốn điều lệ; nộp ngân sách 25 tỷ đồng.

Có được những kết quả thành công như hiện nay, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã trải qua những giai đoạn vô cùng gian khó. Từ khi thành lập đến năm 2006, Công ty liên tục bị lỗ, và khoản lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2006 đã lên tới con số gần 247 tỷ đồng, nợ vay lũy kế hơn 356 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 240 tỷ đồng. Với thực trạng tình hình tài chính như trên, Công ty Mía đường Sơn La không đủ điều kiện để tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu, do đó chỉ còn chờ đợi tiến hành thủ tục phá sản. Chính vào thời điểm khó khăn nhất, DATC đã vào cuộc tái cơ cấu, vực Công ty sống dậy. 

Đánh giá về những thành công của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc DATC cho biết, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La là một trong số những điển hình mà DATC đã thực hiện tái cơ cấu thành công trong những năm qua. Để tạo ra được một “bộ mặt mới” ở Công ty Mía đường Sơn La như hiện nay,  DATC đã sử dụng một hệ thống giải pháp đồng bộ, cùng với việc xử lý và tái cấu trúc tài chính, công tác tái cấu trúc quản trị DN và tái cấu trúc tổ chức, bộ máy được thực hiện đồng bộ, hình thành thế "kiềng ba chân" trong việc tái cấu trúc DN. Sau khi được DATC xử lý việc âm vốn chủ sở hữu cùng nhiều vấn đề yếu kém về tài chính khác, Công ty Mía đường Sơn La đã chuyển đổi sang công ty cổ phần. Sau công đoạn tái cấu trúc đầu tiên và quyết định này, công cuộc tái cấu trúc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La chính thức được mở rộng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng các quy trình tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp và tổ chức bộ máy.

Bên cạnh việc sắp xếp, cơ cấu lại tình hình tài chính, để hoạt động có hiệu quả, bộ máy quản lý, đội ngũ lãnh đạo của DN cũng được cấu trúc lại để phù hợp hơn với điều kiện SX - KD của DN. Việc kiên quyết thay thế nhân sự kể cả những lãnh đạo cấp cao của DN, nhưng không toàn tâm toàn ý với DN, trở thành lực cản cho quá trình cổ phần hóa... đã khiến cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật... được thanh lọc, tăng cường cả về chức trách nhiệm vụ, cả về nghiệp vụ chuyên môn, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển DN trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La Trần Văn Thành cho biết, trong quá trình tái cấu trúc nâng cao hiệu quả quản trị DN, đáng chú ý nhất là việc lựa chọn cổ đông chiến lược cho công ty cổ phần mới được thành lập. Với thực trạng khó khăn của DN lúc đó, các đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phải đáp ứng được nhiều tiêu chí cơ bản như: Có năng lực tài chính, cung ứng nguyên vật liệu, có kinh nghiệm xây dựng và phát triển ngành mía đường, có khả năng về khoa học và công nghệ, kỹ thuật sản xuất, có trình độ quản trị DN, quản lý công nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn bó lợi ích lâu dài với DN.

Đánh giá về những kết quả mà Công ty cổ phần Mía đường Sơn La mang lại cho kinh tế - xã hội địa phương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết: Hiện là một DN được đầu tư quy mô và bài bản, không những góp phần giải quyết tái định cư cho các hộ gia đình trong quá trình xây dựng Thủy điện Sơn La, mà còn là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả tỉnh về phát triển công nghiệp tại Sơn La.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã khẳng định là một DN chuyên về lĩnh vực sản xuất và chế biến đường với thị trường ổn định, hệ thống đại lý và hệ thống khách hàng lớn, khẳng định thương hiệu đường Sơn La trên thị trường.

Quá trình tái cấu trúc DNNN Mía đường Sơn La đã mang lại hiệu quả cao khi không chỉ hồi sinh một DN được xây dựng từ nguồn vốn NSNN mà còn tiếp tục vận hành tốt trong cơ chế thị trường. Ðó cũng là sự khích lệ để thời gian tới, Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng và đưa toàn bộ chứng khoán của Công ty vào giao dịch trên sàn chứng khoán tập trung.