Công ty cổ phần VS Industry Vietnam công bố báo cáo tài chính


(Tài chính) Công ty cổ phần VS Industry Vietnam (Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vừa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012.


Công ty cổ phần VS Industry Vietnam công bố báo cáo tài chính - Ảnh 1

Công ty cổ phần VS Industry Vietnam công bố báo cáo tài chính - Ảnh 2