Công ty đại chúng đã vượt con số 1.000

Bùi Nhơn (Pháp luậtTP.HCM).

Ngày 17-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố danh sách các công ty đại chúng có đăng ký. Theo danh sách, hiện có 1.001 công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Công ty đại chúng đã vượt con số 1.000

Đăng ký mới nhất (12-10) là Công ty Bourbon Bến Lức (Long An) vốn điều lệ 104 tỉ đồng. Đăng ký đầu tiên (19-6-2007) là Công ty CP Bất động sản Petrolimex (Hà Nội), vốn điều lệ 100 tỉ đồng.

Công ty đại chúng là công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỉ đồng trở lên.