Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

PV.

(Tài chính) Ngày 11/6/2014, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Thông tư số 203/2012/TT - BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự. thủ tục cấp, quản lý. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Bộ Tài chính chứng nhận:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: AAFC VALUATION AND AUDITING COMPANY LIMITED

3. Tên doanh nghiệp viết tắt: AAFC Co,. Ltd.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 82 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102147315

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 23 tháng 5 năm 2014

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Mai Đình Lân        Sinh năm: 1973

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số : 0369-2014-135-1 cấp ngày 11/6/2014.

7. Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Họ và tên: Mai Đình Lân        Sinh năm: 1973

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số : 0369-2014-135-1 cấp ngày 11/6/2014.

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán - Ảnh 1