Công văn số 1165/BHXH-ST:

Công văn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động


Công văn số 1165/BHXH-ST ngày 13/4/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1165/BHXH-ST.