Công văn số 1164/BHXH-CSBH:

Công văn về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố


Công văn số 1164/BHXH-CSBH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 13/4/2020 về việc thực hiện Công văn số 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1164/BHXH-CSBH.