Cục DTNN khu vực Đông Bắc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia an toàn, kịp thời

PV.

Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia an toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

Năm 2021, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức nhập kho 10.500 tấn gạo, 4.000 tấn thóc, đạt 100% kế hoạch.
Năm 2021, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức nhập kho 10.500 tấn gạo, 4.000 tấn thóc, đạt 100% kế hoạch.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã tổ chức nhập kho 10.500 tấn gạo, 4.000 tấn thóc, đạt 100% kế hoạch. Về nhiệm vụ xuất lương thực hỗ trợ, cứu trợ, viện trợ, Cục đã tổ chức xuất đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 cho các tỉnh: Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang với 5.405,282 tấn và tổ chức xuất đợt 2 các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên với 2.930,811 tấn gạo.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cũng đã chủ động tổ chức xuất cấp 01 bộ xuồng cao tốc loại DT2, 02 bộ thiết bị khoan cắt, 05 bộ máy bơm nước phòng cháy chữa cháy, 13 bộ nhà bạt loại 16,5m2; 140 bộ nhà bạt loại 24,75m2; 3.000 chiếc phao tròn.

Công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia cũng được đơn vị tăng cường đẩy mạnh thông qua kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu chất lượng đầu vào, kiên quyết không đưa vào kho dự trữ đối với hàng không đảm bảo chất lượng... Hàng hóa xuất kho được lấy mẫu, kiểm tra trước khi giao hàng cho các đơn vị nhận hàng. Đến nay, toàn bộ vật tư thiết bị, lương thực xuất cấp cho các đơn vị, địa phương đều đảm bảo chất lượng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch mua nhập, xuất bán lương thực; nhập các loại vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; Triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả công tác xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; sẵn sàng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác theo quyết định của Tổng cục DTNN...

Bên cạnh đó, Cục đặt mục tiêu, đảm bảo 100% hàng hóa bảo quản lưu kho luôn đủ về số lượng, an toàn về chất lượng; duy trì thực hiện tốt 5 nội dung điểm kho "An toàn- xanh - sạch, đẹp". Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục nghiên cứu  khoa học và áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào công tác bảo quản hàng hóa dự trữ...

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà n­ước, Luật Cán bộ công chức, Luật Thực hành Tiết kiệm, Chống lãng phí, chống tham nhũng và chế độ công khai tài chính, quy chế dân chủ cơ sở; chế độ Tài chính Kế toán DTNN, sử dụng có hiệu quả vốn phí được cấp, thực hiện tốt chế độ tự chủ, và kinh phí quản lý hành chính, tài sản công...