Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

PV.

Trong những tháng đầu năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập kho 15.500 tấn gạo đảm bảo số lượng và chất lượng.
Đến nay, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập kho 15.500 tấn gạo đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trong những tháng đầu năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập kho 15.500 tấn gạo đảm bảo số lượng và chất lượng.

Năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh được Tổng cục DTNN giao 9.500 tấn. Căn cứ tiến độ xuất cấp thóc, Cục đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị chủ động trong kê lót, sát trùng; chuẩn bị kho và các trang thiết bị phục vụ nhập kho thóc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động, linh hoạt xây dựng phương án giá mua, kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng trình Tổng cục DTNN phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết đơn vị quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập thóc năm 2022.

Về công tác nhập vật tư, thiết bị DTQG, đến nay, đơn vị đã hoàn thành nhập kho 02 bộ máy phát điện loại 137KVA-150KVA; 10 bộ máy khoan phá bê tông; 10.000 chiếc phao áo cứu sinh đưa vào bảo quản, phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong phòng chống thiên tai.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương để nắm tình hình, xây dựng và thực hiện các kế hoạch giao nhận phù hợp, kịp thời, chất lượng hàng hóa đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu của địa phương và nhân dân.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch xuất cấp từ nguồn DTQG gồm: 1.140.690 kg gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 700.995 kg gạo hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng dịch COVID-19; 1.609.154 kg để hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (học kỳ II năm học 2021-2022).

Song song với các nhiệm vụ trên, công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn hàng DTQG luôn được Cục chú trọng triển khai. Theo đó, đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với công tác kiểm tra, giám sát, chuyên quản hàng kỳ, đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình trạng chất lượng hàng DTQG, có phương pháp xử lý phù hợp.

Với số lượng hàng DTQG da dạng về chủng loại, nhiều tính năng, giá trị lớn,đơn vị luôn đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định, chủ động, sẵn sàng nguồn lực DTQG tại chỗ để phục vụ cho điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp được nâng tầm, xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện. Đến nay, tất cả các Kho dự trữ trong quy hoạch của Cục đều đạt tiêu chí đề ra theo kế hoạch, phong trào này đã đi sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi công chức, mỗi vùng kho.

Trong những tháng cuối năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Theo đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập kho 9.500 tấn thóc DTQG đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian theo quy định; tổ chức tiếp nhận vật tư do Tổng cục DTNN đấu thầu; hoàn thành các kế hoạch xuất cấp hàng DTQG phục vụ nhiệm vụ chính trị và kế hoạch xuất đổi hàng của Tổng cục DTNN giao...

Về bảo quản hàng hóa DTQG, đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước, trong và sau nhập kho; kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho; tổ chức thực hiện công bảo quản thường xuyên và định mức kinh tế kỹ thuật đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục DTNN thực hiện duy trì xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Song song với các nhiệm vụ trên, đơn vị xây dựng môi trường công tác kỷ cương, lành mạnh gắn với xây dựng hình ảnh người công chức Ngành DTNN trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn.