Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022


Thông tin từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu ngân sách nhà nước được 116.919 tỷ đồng, đạt 100,36% dự toán pháp lệnh và tăng 20.883 tỷ đồng, tương đương tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021.

Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, để đạt được kết quả tích cực này, ngay từ đầu năm Cục đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, từng phương án thích ứng, phù hợp nhằm tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. 

Trong đó nổi bật là tập trung cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan; tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo thuận lợi thương mại.

Năm 2022, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là 116.500 tỷ đồng. Kết quả thu của Hải quan TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 1/11/2022 đạt 116.919 tỷ đồng, bằng 100,36% dự toán được giao, tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021.

Liên quan đến hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa do đơn vị thực hiện sau 10 tháng năm 2022 đạt 117,9 tỷ đồng, tăng 14,4% (tương đương tăng 14,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 106,1 tỷ USD). Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 54,5 tỷ USD, tăng 16,4% (tương đương tăng 7,7 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu đạt 63,3 tỷ USD, tăng 12,7% (tương đương tăng 7,1 tỷ USD).

Trong kỳ, toàn đơn vị đã áp dụng 178 chỉ số tiêu chí để thực hiện phân luồng đối với gần 2,8 triệu tờ khai hàng hóa với tỷ lệ phân luồng: 60,28% luồng xanh; 34,09% luồng vàng và 5,63% luồng đỏ. Trong đó, 2.881 hồ sơ vi phạm được thiết lập và 3.615 tờ khai vi phạm bị phát hiện, với 2.674 lượt tổ chức và 144 cá nhân vi phạm bị xử phạt.

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan; tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá dấu hiệu nghi vấn, nhận định đúng, trúng các mặt hàng trọng điểm, tập trung các mặt hàng có rủi ro, doanh nghiệp lợi dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế, giá, phân loại....

Đặc biệt, tập trung chống gian lận xuất xứ đối với các mặt hàng ưu đãi đặc biệt thuế quan; áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính phủ; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu...

Diễn biến tích cực từ tình hình xuất nhập khẩu được xem là nguyên nhân chính đem lại kết quả thu ngân sách nhà nước khá ấn tượng của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sau 10 tháng, với số thu NSNN đạt 116.919 tỷ đồng, hoàn thành 100,36% dự toán pháp lệnh và tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 20.883 tỷ đồng. Theo đó, Cục Hải quan TP đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng, sớm nhất từ trước đến nay. 

Thanh Sơn