Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hồng Trường

Ngày 05/8/2021, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng ký ban hành quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (Tổ 1080) và tổ thường trực chống ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu (Tổ 1081).

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Trường
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Trường

Thành viên của các tổ có lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn.

Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có nhiệm vụ, chỉ đạo tổng thể các chương trình, giải pháp nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại cảng trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Chủ động nhận trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, cá nhân tiếp nhận và tổng hợp thông tin nhằm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thủ tục hải quan; kết nối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết thủ tục Hải quan, đảm bảo thông quan nhanh nhất đối với các loại hàng hoá, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền hướng dẫn thủ tục hải quan quan trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Bên cạnh đó, tham gia các Tổ hỗ trợ, phản ứng nhanh của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị khác để hỗ trợ, tư vấn và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể xuất nhập khẩu trong việc tiếp nhận, thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, giải pháp tạo thuận lợi thương mại đã ban hành nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hoá tại các cửa khẩu và địa điểm ngoài cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan để báo cáo, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Cục các giải pháp cấp bách nhằm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thẩm quyền; báo cáo Tổng cục Hải quan và UBND TP. Hồ Chí Minh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc phát sinh tại đơn vị, hạn chế tối đa ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.