Tổng cục Hải quan giải quyết ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái

PV.

Ngày 02/8/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3847/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hướng dẫn về việc giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2329/TCg-SNPL ngày 15/7/2021 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công văn số 1964/HQTPHCM-GSQL ngày 23/7/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình trạng hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng Cát Lái.

Để tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3847/TCHQ-GSQL. Tại Công văn này, Tổng cục Hải quan cho phép vận chuyển hàng hoá đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các cảng cạn ICD, với điều kiện đảm bảo: Hàng hoá không thuộc danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hoá được vận chuyển đến cảng biển, cảng ICD để lưu giữ quy định, hàng nhập khẩu của doanh nghiệp Đồng Nai được chuyển về ICD Tân Cảng Long Bình hoặc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiêp tại tỉnh Bình Phước được vận chuyển về ICD Tân Cảng Sóng Thần. Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp các tỉnh miền Tây được vận chuyển về Tân Cảng Hiệp Phước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các đơn vị khác liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ đối với từng lô hàng khi bắt đầu vận chuyển từ cảng Cát Lái đến khi doanh nghiệp nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan lấy hàng ra khỏi địa điểm lưu giữ.

Đối với việc quản lý, theo dõi, giám sát, báo cáo tình trạng hàng hoá, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho phép Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vận chuyển hàng hóa tồn đọng đã hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng theo quy định. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chịu mọi chi phí vận tải, lưu giữ đối với các lô hàng tồn đọng từ khi vận chuyển từ cảng Cát Lái đến Tân Cảng Hiệp Phước và đến khi hoàn thành việc xử lý hàng tồn đọng, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hoá thất thoát.

Về việc điều tiết với hàng hoá xuất nhập khẩu đang vận chuyển trên phương tiện chưa dỡ xuống cảng Cát Lái và hàng hoá nhập khẩu đã dỡ xuống cảng Cái Mép đang chờ xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển về cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo cho khách hàng về tình trạng ùn tắc để có phương án dỡ hàng và lưu giữ hàng, đồng thời điều chỉnh các đích từ cảng Cát Lái về cảng Cái Mép để doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định.

Công văn của Tổng cục Hải quan có hiệu lực áp dụng từ ngày 2/8/2021 đến thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày UBND TP. Hồ Chí Minh có thông báo tạm dừng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.