Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Vượt khó từ những tháng đầu năm

PV.

(Tài chính) Năm 2013, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu được giao thu ngân sách 99.538 tỷ đồng, trong đó, thu từ dầu thô 69.400 tỷ đồng; thu nội địa 30.138 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2012. Theo đánh giá, đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh suy giảm kinh tế chung, yêu cầu Cục Thuế phải ra sức phấn đấu, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ ngay từ những tháng đầu năm để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Vượt khó từ những tháng đầu năm
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012

Trong năm 2012, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ thị trường, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện chính sách giảm, miễn, gia hạn thuế cho người nộp thuế và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, chống phát sinh nợ đọng thuế... Chính vì vậy, tổng số thu ngân sách cả năm do đơn vị đạt được là 108.741 tỷ đồng, đạt 133% dự toán và bằng 116% so với năm 2011, trong đó: Thu từ dầu thô 81.175 tỷ đồng, đạt 146% dự toán, bằng 114% so với năm 2011; thu nội địa 27.565 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, bằng 123% so với năm 2011.

Bên cạnh đó, năm 2012 là năm đầu tiên thực hiện Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập các ban chỉ đạo triển khai luật thuế này từ cấp tỉnh đến cấp huyện; đồng thời, phát hành 207.117 tờ khai thuế cho cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn để thực hiện việc đăng ký, kê khai thuế. Đến tháng 12/2012, số tờ khai đã thu về chuyển cho địa chính xã, phường xác định căn cứ tính thuế 198.305 tờ khai, đạt 96% số tờ khai đã phát hành; lập bộ thuế và cấp 185.452 mã số thuế. Đến nay, đã có hơn 111.000 hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với số tiền 20,2 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2013, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện công tác quản lý thuế đối với 7.828 doanh nghiệp, 25 nhà thầu nước ngoài, 268 mã số thuế nộp hộ thuế nhà thầu, 28.471 hộ kinh doanh và 283.200 mã số thuế cá nhân.

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế và hiện đại hóa nghiệp vụ, Cục Thuế Tỉnh đã triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 từ đầu năm 2012 và đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, số lượng hồ sơ thuế xử lý trễ hạn so với tổng số hồ sơ thuế tiếp nhận giảm dần từ 0,0012% của tháng 6 (8/6.787 hồ sơ) đến tháng 9 giảm còn 0% (0/7.207 hồ sơ).

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai việc đăng ký thuế qua mạng internet. Đến cuối năm 2012, đã có 4.074 người nộp thuế (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) thực hiện khai thuế qua mạng internet, đạt hơn 99% kế hoạch do Tổng cục Thuế giao; số lượng doanh nghiệp thực hiện tờ khai thuế mã vạch đạt hơn 98%.

Vượt khó từ những tháng đầu năm 2013

Ông Võ Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh cho biết, do nền kinh tế năm 2013 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi thuế (miễn, giảm, gia hạn...) để gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác thu ngân sách trên địa bàn của Cục Thuế Tỉnh.

Vì vậy, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 99.538 tỷ đồng, Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu đã đẩy mạnh cải cách thủ tục và hiện đại hóa nghiệp vụ, chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, khai thác mới nguồn thu...

Ngoài ra, Cục Thuế Tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý thuế, bảo đảm tối thiểu 96% người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp tờ khai đúng quy định; thực hiện quy chế “một cửa”, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% hồ sơ thuế trả kết quả đúng hạn, giữ vững mức độ hài lòng của người nộp thuế hơn 90%; tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện việc kê khai thuế qua mạng...