Cục Thuế Bình Thuận chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Cục Thuế Bình Thuận chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Trong tháng 8/2023, Cục Thuế Bình Thuận tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm MST, có kết nối chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo Đề án 06.
Ngành Thuế tích cực chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Ngành Thuế tích cực chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân

Nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành Thuế đang đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế trên cả nước.
Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân

Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân

Sáng ngày 28/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu Cục Thuế các địa phương triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 6).