Cục Thuế Bắc Giang: Tích cực cải cách hành chính, tăng cường đối thoại doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Với những diễn biến kinh tế của năm 2013 còn tiềm ẩn khó khăn, cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Bắc Giang xác định giải pháp vượt khó bên cạnh xử lý nợ đọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Cùng với đó, Cục cũng tăng cường đối thoại để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp (DN) nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ.

Cục Thuế Bắc Giang: Tích cực cải cách hành chính, tăng cường đối thoại doanh nghiệp
Cục Thuế Bắc Giang tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn. Nguồn: bacgiang.gdt.gov.vn
Tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2013 là thu ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế tỉnh Bắc Giang xác định mục tiêu hiện đại hóa ngành cũng rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, việc đẩy mạnh chương trình hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính thuế; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo được cán bộ, công chức Cục xác định là việc làm liên tục, có lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Thực ra, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế đã được Cục và các phòng, ban, chi cục triển khai từ lâu và rất có kết quả. Gần hai năm trước, lộ trình này đã đạt dấu ấn lớn với sự kiện Cục thuế Tỉnh đặt ra kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các hoạt động của đơn vị. Sau một thời gian tiếp cận và chuẩn bị, tháng 4/2012 Cục đã ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và các quy trình nghiệp vụ để xử lý, giải quyết công việc một cách hợp lý, rõ ràng, đồng bộ, khoa học, thống nhất và đúng quy định, hệ thống tài liệu này được sửa đổi, bổ sung thường xuyên, kịp thời theo quy định của pháp luật và định kỳ được kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, cải tiến phù hợp. Việc làm này đã giúp cho Lãnh đạo Cục và những người đứng đầu các đơn vị nâng cao khả năng điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc của mỗi phòng, ban, bộ phận, qua đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bộ phận, từng cá nhân, đồng thời đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo khoa học, hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai, đúng trình tự pháp luật. Qua việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tác phong, ngôn ngữ giao tiếp, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức ngành Thuế Bắc Giang cũng được nâng lên một bậc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, phục vụ tốt hơn DN, người dân.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin chính sách, pháp luật về thuế, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc xây dựng Trang Thông tin Điện tử.

Việc ra đời Trang Thông tin Điện tử của ngành Thuế Tỉnh đã thu hút hàng ngàn DN, hàng vạn người dân tham gia truy cập các tài liệu, thông tin thuế mới. Kênh thông tin này đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế. Hiện, Trang Thông tin Điện tử đang được Cục không ngừng hoàn thiện với nhiều chuyên mục, nội dung phong phú, để đáp ứng đầy đủ đòi hỏi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của cán bộ, công chức, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Những tháng còn lại của năm 2013, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang và các cơ quan thông tin đại chúng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền. Mục tiêu tuyên tuyền trong giai đoạn này cũng được xác định đó là những văn bản pháp luật liên quan đến Luật Quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN, thuế tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất phi nông nghiệp... và những chính sách, pháp luật thuế mới được ban hành.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến DN

Xác định đồng hành, gỡ khó, phục vụ DN là một trong những mục tiêu cơ bản giúp ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN nên thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã rất chú trọng việc làm này. Nhiều diễn đàn đối thoại DN đã được ngành Thuế Bắc Giang tổ chức, kịp thời lắng nghe để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Qua đối thoại với DN, hai bên càng có điều kiện hiểu nhau hơn, DN không chỉ nắm được chính sách thuế mới, tăng năng lực chấp hành mà một khi chính sách, chế độ rõ ràng, ngành Thuế cũng ngăn được cán bộ có hành nhũng nhiễu, gây phiền hà DN.

Sau cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến của DN và người nộp thuế do Cục Thuế Tỉnh tổ chức tại Rạp Sông Thương, TP. Bắc Giang vào ngày 30/11/2012, từ ngày 17/6/2013 đến 23/6/2013, Cục thuế Bắc Giang lại tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế" năm 2013 ngay tại trụ sở Cục và tất cả các chi cục thuế huyện, thành phố. Theo đó, cơ quan thuế đã tập trung trao đổi với các tổ chức, cá nhân, DN về hồ sơ, thủ tục kê khai thuế, hoàn thuế; tiếp nhận thông tin phản ánh về phương pháp làm việc, hành vi ứng xử của cán bộ thuế; những đề xuất về cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách thuế. “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế" với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, bảo đảm minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới. Qua các chương trình đối thoại, DN được tiếp cận trực tiếp với cán bộ, lãnh đạo Cục Thuế và các Chi cục thuế để bày tỏ những ý kiến của mình và hiến kế hay để xây dựng ngành thuế, cải cách hành chính đạt hiệu quả cao...

Với những mũi nhọn nêu trên, những kết quả đạt được, đồng thời kiên trì các mục tiêu đề ra, ngành Thuế Bắc Giang chắc chắn sẽ có một năm vượt khó thành công trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị: hoàn thành mục tiêu thu NSNN trong năm 2013, tạo tiền đề phấn đấu thu NSNN đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2015.