Cục Thuế Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán quý II/2013

(Tài chính) Nhằm hoàn thành vượt mức dự toán quý II, tiến tới hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013 mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng Nhân dân Thành phố giao, ngày 12/4/2013, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn phát động số 10747 phát động phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013).

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán quý II/2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội chủ trương kéo dài thời gian thi đua đến ngày 05/06/2013 với mong muốn sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ, cú hích cần thiết để toàn ngành thuế Thủ đô phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước quý II, tiến tới hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013.

Công văn trên nêu rõ, cơ quan Thuế các cấp quyết tâm triển khai có hiệu quả các các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo theo đúng quy trình để phát hiện, xử lý triệt để và ngăn ngừa những trường hợp vi phạm pháp luật, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, đôn đốc đầy đủ các nguồn thu.

Bên cạnh đó, ngành Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015; tăng cường công tác kiểm tra kiểm tra việc chấp hành kỷ luật - kỷ cương và thực hiện văn hoá văn minh công sở, tạo bước chuyển biến tích cực trong một năm mà Cục Thuế lấy là năm “trách nhiệm - kỷ cương”.