Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào trong cải cách hệ thống thuế

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào trong cải cách hệ thống thuế

Chiều 17/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouthanouphet Saysombath cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.
Cục Thuế TP. Hà Nội phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế

Ngày 17/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để phố biến, quán triệt việc triển khai chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến toàn thể lãnh đạo, công chức của Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn chủ trì Hội nghị.
Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đến năm 2030

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế đến năm 2030

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược nêu rõ quan điểm về việc xây dựng thể chế quản lý thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ quan thuế Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và nội dung cải cách hệ thống thuế đã đề ra.
Cải cách quản lý thuế dựa trên 3 trụ cột thể chế, nhân lực và công nghệ thông tin

Cải cách quản lý thuế dựa trên 3 trụ cột thể chế, nhân lực và công nghệ thông tin

Nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, ngành Thuế hướng tới cải cách quản lý dựa trên 3 trụ cột chính là: thể chế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. Với định hướng này, ngành Thuế đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2030.
Cải cách hệ thống thuế đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững

Cải cách hệ thống thuế đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững

Cải cách hệ thống thuế hướng đến một cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững là mục tiêu của ngành Thuế trong quá trình xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến khó lường, cần phải cải cách đồng bộ hệ thống thuế cả về chính sách thuế và quản lý thuế.
Định hướng cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 (*)

Định hướng cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 (*)

Kết quả cải cách hệ thống thuế có tác động nhiều mặt đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó, cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được.
Ngành Thuế trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật thuế

Ngành Thuế trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật thuế

Việt Nam đang xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế cho giai đoạn 2021-2030. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, ngành Thuế đặt mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nước đứng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực.