Cục Thuế Hậu Giang tổ chức chương trình hóa đơn may mắn

PV

Cục Thuế Hậu Giang tổ chức chương trình "hóa đơn may mắn" nhằm khuyến khích người mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.

Tổng mức giải thưởng cho mỗi lần (hàng quý) lên đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa
Tổng mức giải thưởng cho mỗi lần (hàng quý) lên đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” là nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đến với các địa phương nhằm khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan Thuế.

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tổ chức công bố thể lệ của Chương trình và công bố người trúng thưởng trên website của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15/11/2022, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền) có người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý và có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Cơ quan thuế sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trên hệ thống dữ liệu HĐĐT của cơ quan thuế để chọn hóa đơn trúng thưởng với nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” do UBND tỉnh Hậu Giang thành lập. Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” chỉ dành cho HĐĐT có mã của cơ quan Thuế. Người mua hàng phải lấy và lưu giữ HĐĐT, hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” phải có đầy đủ thông tin, danh tính của cả người bán và người mua hàng hóa, dịch vụ (Mã số thuế, CCCD, CMND, hộ chiếu). Mỗi hóa đơn chỉ được tham dự một lần duy nhất, không bao gồm các hóa đơn hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bổ sung thay thế.