Cục Thuế Lâm Đồng “trăn trở” tìm cách hoá giải khó khăn

PV.

(Tài chính) Mặc dù đã chủ động triển khai rất nhiều giải pháp quản lý ngay từ những ngày đầu năm, song kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong quý I/2013 vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Thực tế này đang đặt ra thách thức lớn, buộc ngành Thuế Lâm Đồng phải trăn trở tìm cách hoá giải những khó khăn.

Các tập thể nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: lamdong.gov.vn
Các tập thể nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: lamdong.gov.vn
Chủ động ngay từ đầu năm

Trước những dự báo về khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2013, nên ngay từ đầu năm, Cục Thuế Lâm Đồng đã giao dự toán cụ thể cho từng đơn vị thu và tổ chức ký kết giao ước thi đua để công khai mức phấn đấu và khích lệ tinh thần phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này, trong suốt 3 tháng qua, các phòng quản lý và chi cục thuế ở Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo thu dứt điểm thuế môn bài, thuế phát sinh lập bộ hàng tháng, các khoản thu thực tế phát sinh từ các hoạt động hội xuân, hội chợ và nhất là dư địa thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chất thời vụ (thu hoạch, chế biến chè, cà phê...), dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp dồn sức cho công tác đôn đốc doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh thực hiện tốt chế độ kê khai thuế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các trường hợp nghỉ kinh doanh, kinh doanh vãng lai, thời vụ; đẩy nhanh tiến độ rà soát các hồ sơ nhà đất còn tồn đọng. Ngoài ra, chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện, Thành phố chỉ đạo triển khai ngay việc quy hoạch, phân lô, xây dựng giá đất trình UBND Tỉnh phê duyệt để thực hiện thu kịp thời… 

Xác định việc hỗ trợ cho DN và người nộp thuế là ưu tiên hàng đầu, nên cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức các hình thức tiếp xúc, đối thoại nhằm nắm bắt, giải quyết ngay những vướng mắc trong thực thi pháp luật thuế. Cục Thuế cũng đã ưu tiên thực hiện ngay việc hướng dẫn, đôn đốc các đối tượng trong diện hoàn thiện các thủ tục để được hưởng lợi nhanh từ các giải pháp giảm, gia hạn thuế, qua đó có điều kiện để vực dậy và phát triển... Riêng trong quý I/2013, theo báo cáo của UBND Tỉnh, số thuế giãn nộp theo Nghị quyết 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh khoảng 102,2 tỷ đồng. Trong đó, thuế Thu nhập DN là 20,8 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 35,2 tỷ đồng; tiền thuê đất 15,7 tỷ đồng; giảm nộp 30,5 tỷ đồng. Trong số tiền thuế giảm nộp có 27 tỷ đồng phí trước bạ và giảm 3,5 tỷ đồng khi áp dụng thuế suất TNDN xuống còn 20% đối với DN vừa và nhỏ…

Kinh tế khó khăn, thu ngân sách gặp khó

Mặc dù, Cục Thuế Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh, khơi thông thị trường, đẩy mạnh các biện pháp quản lý thuế nhằm thu NSNN đúng chỉ tiêu đề ra, song kết quả thu NSNN 3 tháng đầu năm cũng chưa được như kỳ vọng. Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, trong quý I/2013, tổng số thu NSNN do ngành Thuế thực hiện mới chỉ đạt 20% dự toán cả năm, tương ứng với 685,6 tỷ đồng, bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Nếu không kể thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất, kết quả có khá hơn nhưng cũng chỉ đạt 22% dự toán cả năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Tuy các khoản thu từ khối DN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng từ 15-54% so với cùng kỳ, nhưng riêng khu vực ngoài quốc doanh (khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu của tỉnh Lâm Đồng) lại mới chỉ đạt 22% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý là, tất cả các khoản thu liên quan đến đất gồm: tiền cho thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cấp đất... đều đạt rất thấp, chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá của UBND Tỉnh cho thấy, trong quý I/2013, tuy đạt một số kết quả khá cơ bản, song tình hình kinh tế tỉnh nhà vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn như: các DN, các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn lúng túng tìm thị trường tiêu thụ, khó tiếp cận nguồn vốn; tiến độ thu NSNN chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là tại các địa bàn có nguồn thu lớn tỷ lệ thu đạt rất thấp. Tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, nợ đọng thuế chưa được kiểm soát kịp thời, thất thu thuế còn lớn…

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, những khó khăn trên xuất phát từ ảnh hưởng và tác động của tình hình thế giới, tình hình trong nước; tiến độ các dự án triển khai chậm. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa chặt chẽ, chưa kịp thời để nắm bắt xử lý những vấn đề mới phát sinh, giúp nhà đầu tư, DN và nhân dân tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, một số DN chuyển thuế ra ngoài tỉnh, còn thuế nhà, đất mới bắt tay vào triển khai các thủ tục định giá, đấu giá. Đó là chưa kể một số nhà đầu tư đã được giao, thuê đất triển khai dự án nhưng đến nay vẫn chưa nộp tiền…

Kỳ vọng từ quý II

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013 - năm bản lề quyết định việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX, UBND Tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2013, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các DN và nhà đầu tư… Đặc biệt, cần triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu chi ngân sách, phấn đấu đến ngày 30/6/2013 thu NSNN phải đạt ít nhất 50% dự toán cả năm, trong đó thu từ thuế, lệ phí đạt tối thiểu đạt 48%.

Cục trưởng Nguyễn Trọng Thoan cho biết, kết quả thu NSNN quý I/2013 buộc ngành Thuế Lâm Đồng phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu trong quý II. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế Lâm Đồng sẽ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đội thuế, phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc thu thuế tại các địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế... Đặc biệt, sẽ kiến nghị biện pháp chế tài đối với các trường hợp nợ đọng thuế bằng cách chỉ hoạt động hoá đơn thuế và thu giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, dù đối mặt với không ít khó khăn phía trước, song Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Trọng Thoan vẫn yêu cầu toàn Ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, tính hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Bởi chỉ có bằng cách này, ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng mới đạt được mục tiêu cao nhất là phấn đấu hoàn thành dự toán thu nội địa 3.463 tỷ đồng được giao trong năm nay, trước mắt là đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu quý II để đủ bù đắp cho những khoản sụt giảm trong quý I.