Cục Thuế tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Thanh Sơn

6 tháng đầu năm, tổng thu trên địa bàn tỉnh An Giang được 3.800 tỷ đồng, đạt 61% dự toán do UBND Tỉnh và Bộ Tài chính giao. Trên cơ sở kết quả đạt được, Cục Thuế tỉnh An Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023.

Cục Thuế tỉnh An Giang họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Mỹ Linh
Cục Thuế tỉnh An Giang họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Mỹ Linh

6 tháng đầu năm, tổng thu trên địa bàn tỉnh An Giang được 3.800 tỷ đồng, đạt 61% dự toán do UBND tỉnh An Giang và Bộ Tài chính giao.

Trong đó, có 11/16 khoản thu đạt trên mức bình quân chung so dự toán năm, gồm thu từ: Doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương, DN vốn đầu tư nước ngoài, Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ, Thu phí - lệ phí, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu từ xổ số, Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Thu khác thuộc ngân sách, Thu hoa lợi công sản.

Trong đó, có 7/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ, gồm thu từ: DN nhà nước địa phương (133%), DN vốn đầu tư nước ngoài (243%), Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh (125%); Phí - lệ phí (108%), thu xổ số (105%), Thu khác thuộc ngân sách (104%), Thu hoa lợi công sản (224%). 7/7 Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực và Văn phòng Cục Thuế tỉnh có tiến độ thu 6 tháng đầu năm vượt mức bình quân chung so dự toán năm 2023.

Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, các tháng cuối năm 2023, Cục Thuế tỉnh An Giang sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND Tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sát thực tế, phù hợp từng địa bàn.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu năm 2023. Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất đã được ban hành, nhằm góp phần hỗ trợ NNT nhanh chóng phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh An Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ thuế nhằm phục vụ công tác quản lý thu, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử; kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN; hướng dẫn NNT kê khai thuế, nộp tờ khai đúng hạn quy định.

Ngành Thuế An Giang cũng tăng cường kiểm tra rà soát theo dõi và đôn đốc doanh nghiệp thực hiện tốt việc kê khai, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đúng hạn, xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế chậm theo quy định. Kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn, chứng từ nói riêng và vi phạm về thuế nói chung, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng DN và NNT.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức; công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, rà soát nghĩa vụ khai thuế và tình hình nộp hồ sơ khai thuế của NNT trên địa bàn toàn tỉnh An Giang. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của từng cuộc thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tránh hình thức.

Các đơn vị trong ngành tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, các đơn vị trong ngành để nắm bắt thông tin, kinh nghiệm nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số... để chống thất thu, chống sói mòn nguồn thu, tăng thu NSNN.