Quảng Ngãi đốc thúc phối hợp thu ngân sách trên địa bàn

Quảng Ngãi đốc thúc phối hợp thu ngân sách trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Cục Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình. Qua đó, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu... để kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, nhiệm vụ thu năm 2023.
Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng.