Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023

Trước dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục Thuế Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng.
Cục Thuế Trà Vinh vượt thu 202 tỷ đồng so với dự toán năm

Cục Thuế Trà Vinh vượt thu 202 tỷ đồng so với dự toán năm

Theo báo cáo Cục Thuế Trà Vinh, tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 5.400 tỷ đồng, bằng 104% so dự toán năm, vượt thu 202 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ (tăng 338 tỷ đồng). Có 05/05 Chi cục Thuế khu vực, huyện hoàn thành vượt dự toán. Số thu ngân sách năm 2022 có tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ.
11 tháng, Cục Thuế Đồng Nai thu đạt 104% dự toán

11 tháng, Cục Thuế Đồng Nai thu đạt 104% dự toán

Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu lũy kế 11 tháng năm nay là 40.352 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh. Uớc thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 12/2022 được khoảng 2.098 tỷ đồng.
Để hạn chế đầu cơ và điều tiết giá tăng thêm từ đất

Để hạn chế đầu cơ và điều tiết giá tăng thêm từ đất

Chuyên gia Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho rằng, thực tế việc áp dụng các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu tài chính liên quan đến đất đai vẫn còn một số bất cập, cần khắc phục, sửa đổi, bổ sung.
Ngân sách nhà nước thời kỳ 1966-1975 góp phần quan trọng vào khôi phục và phát triển kinh tế

Ngân sách nhà nước thời kỳ 1966-1975 góp phần quan trọng vào khôi phục và phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 1966 - 1975, tài chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra, cố gắng tăng nguồn thu để bảo đảm nhu cầu chi lớn, khẩn trương trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp của sự nghiệp chống ngoại xâm, đi đôi với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, ngân sách nhà nước (NSNN) trong thời kỳ này đã phát huy vai trò quan trọng trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước.
Chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử

Chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử

TP. Hồ Chí Minh có hoạt động thương mại điện tử phát triển sôi động nhất cả nước, nhưng kết quả thu ngân sách từ hoạt động này vẫn chưa tương xứng. Thực tế cho thấy, tuy phát triển mạnh, nhưng công tác quản lý nhà nước còn hạn chế, nhất là quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, luồng hàng,… dẫn đến không chủ động trong việc ngăn ngừa, xử lý hàng giả, hàng cấm.