Cục Thuế tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế

Theo gdt.gov.vn

(Tài chính) Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và một số nội dung chính sách thuế mới ban hành liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, trong 2 ngày 05-06/6/2014, Cục Thuế Sơn La đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho công chức thuế làm công tác Thanh tra, Kiểm tra trong toàn tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện thành phố.

Cục Thuế tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế
Cục Thuế Sơn La tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho công chức thuế làm công tác Thanh tra, Kiểm tra. Nguồn: internet
Tại lớp tập huấn hơn 130 công chức thuế đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng quán triệt những chính sách thuế mới và kỹ năng cần lưu ý trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, các đồng chí trong Ban chỉ đạo học tập Cục Thuế tỉnh cũng đã truyền đạt một số nội dung chính, thiết thực, phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn. Cụ thể như: Phân tích những sai sót, gian lận thường gặp trong quá trình hạch toán của các doanh nghiệp trên một số Tài khoản liên quan; Kỹ năng đọc và phân tích Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp; Kỹ thuật phân tích rủi ro khi lập Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Thuế hằng năm…

Đây là chương trình tập huấn hữu ích, hiệu quả giúp công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra áp dụng được những kiến thức được tiếp thu, trao đổi vào thực tiễn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra kiểm tra Thuế.