Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức thi nghiệp vụ thuế cho cán bộ, công chức năm 2013

Thu Mây

(Tài chính) Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cán bộ, kỹ năng quản lý và triển khai có hiệu quả chính sách thuế, qua đó giúp cho cán bộ Thuế nâng cao nhận thức và nắm bắt những nội dung mới sửa đổi bổ sung về các chính sách thuế, phí và lệ phí, trong tháng 1/2013 Cục Thuế tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghiệp vụ thuế cho 2 đối tượng là cán bộ quản lý và cán bộ công chức trong Ngành.

Cán bộ Thuế ở phòng một cửa hướng dẫn thủ tục thuế cho người dân. Nguồn: Internet
Cán bộ Thuế ở phòng một cửa hướng dẫn thủ tục thuế cho người dân. Nguồn: Internet

Ban chỉ đạo học tập đã  lựa chọn các nội dung về chính sách thuế, phí lệ phí và các quy trình nghiệp vụ  để soạn thảo các câu hỏi cho toàn thể cán bộ công chức Thuế nghiên cứu học tập.

Sau 2 tháng triển khai, Ban chỉ đạo học tập Cục Thuế Sơn La đã tổ chức thi nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công chức trong Ngành từ văn phòng cục cho đến Chi cục Thuế các huyện, thành phố. Thời gian thi được thực hiện trong 5 ngày (từ ngày 22/4 – 26/4/2013), việc tổ chức thi nghiệp vụ thuế được phân làm 2 đối tượng:

- Đối tượng 1: Áp dụng cho cán bộ làm công tác quản lý (Phó trưởng phòng và phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế). Các thí sinh thuộc đối tượng này phải trải qua 275 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính về các nội dung liên quan đến việc trả lời chính sách thuế và kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Đối tượng 2:  Áp dụng cho toàn thể cán bộ công chức thuế tại văn phòng cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố. Các đối tượng này cũng phải trải qua 275 câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính về các nội dung đi sâu vào các quy trình nghiệp vụ thuế để thực hiện phần thi tự luận.

Sau 5 ngày thi với tinh thần khách quan, trung thực và nghiêm túc, toàn thể  cán bộ công chức Cục Thuế Sơn La đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với kết quả khả quan, cụ thể: Đối tượng 1: Loại giỏi chiếm 67%; Khá 13%; trung bình 20%;  Đối tượng 2: Loại giỏi chiếm 74,2%; Khá11,3%; trung bình 14,5%.

Việc tổ chức thi nghiệp vụ năm 2013 đã tạo nên phong trào học tập sâu rộng trong toàn ngành Thuế Sơn La, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Thuế. Qua kiểm tra đã phần nào đánh giá được chất lượng cán bộ để làm cơ sở đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; đồng thời cũng là căn cứ để lựa chọn những cán bộ công chức xuất sắc để tham gia thi cán bộ Thuế giỏi trong thời gian tới.