Cục Thuế tỉnh Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý

Nguyễn Thanh Định - Cục Thuế Thái Bình

(Tài chính) Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong nguồn quy hoạch, từ ngày 15/5 đến ngày 17/5 năm 2013, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 83 học viên là cán bộ trong nguồn quy quy hoạch các chức danh lãnh đạo từ Phó đội trưởng, đội trưởng các Chi cục Thuế, phó trưởng phòng văn phòng Cục thuế.

Đồng chí Dương Thị Tài - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình khai mạc lớp học
Đồng chí Dương Thị Tài - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình khai mạc lớp học

Lớp học đã được các đồng chí là lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo phòng chức năng truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng quản lý, kỹ năng ứng xử giao tiếp, kỹ năng điều hành thanh tra - kiểm tra, sử dụng các ứng dụng trong ngành thuế để khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý…, ngoài ra lớp học còn được đồng chí giảng viên trường chính trị giảng về chuyên đề thực hành soạn thảo công văn hành chính và công văn triển khai kế hoạch công tác.

Trong 3 ngày học tập thực sự nghiêm túc cán bộ, công chức đã học hỏi được những kinh nghiệm, kỹ năng quý giá trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc. Kết thúc lớp học đã tổ chức cho học viên làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng và khả năng tiếp thu của từng học viên để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.