Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, nhằm nâng cao năng lực cạnh khai thác sử dụng ứng dụng, phục vụ tốt công tác quản lí thuế.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí thuế
Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân qua mạng. Nguồn: baohaiquan.vn

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng quản lí thuế trước bạ và kê khai kế toán thuế của 24 chi cục thuế. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức 30 lớp tập huấn sử dụng hệ thống văn phòng điện tử (giai đoạn 2) cho trên 1.000 công chức các phòng thuộc Cục Thuế và các chi cục thuế. Dự kiến đến hết quý III sẽ thực hiện xong các lớp tập huấn cho tất cả các cán bộ công chức trong đơn vị.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực khai thác thông tin, phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 20 lớp tập huấn các ứng dụng phục vụ công tác thanh tra cho 600 cán bộ. Đồng thời, tổ chức 3 lớp đào tạo cho 90 cán bộ phụ trách thuế đất phi nông nghiệp và cán bộ đội kê khai của 24 chi cục thuế hướng dẫn khai thác đầy đủ các chức năng trên ứng dụng. Tổ chức tập huấn các ứng dụng phục vụ công tác quyết toán thuế cho các đơn vị…

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai mở rộng giao dịch điện tử trên toàn đơn vị với các giao dịch mở rộng gồm: Gửi công văn qua mạng; gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng và kèm theo mẫu hóa đơn; gửi đề nghị điều chỉnh ngân sách; gửi đề nghị điều chỉnh thông tin đăng kí thuế. Những dịch vụ trên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế (NNT), thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm phiền hà nhũng nhiễu cho NNT, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho NNT và cơ quan Thuế

Đặc biệt, đầu năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành ứng dụng văn phòng điện tử. Đây là một bước cải tiến lớn trong công tác vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lí thuế. Hiện tại ứng dụng trên đã được triển khai tại văn phòng cục thuế và thử nghiệm tại một số chi cục thuế từng bước phục vụ tốt hơn công tác quản lí hồ sơ và công việc tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện cài đặt máy chủ Cục Thuế và chi cục thuế, cập nhật danh bạ và thông tin NNT tổ chức hướng dẫn cho NNT kê khai qua mạng. Tính đến nay đã có 22/24 chi cục thuế vận hành chính thức ứng dụng với 74.507 tờ khai  giấy  và 101 tờ khai nhận qua mạng đã xử lí thành công trong đó chi cục thuế đã thực hiện vận động NNT gửi tờ khai qua mạng.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh  cũng đã tổ chức tập huấn quy trình cho 24 chi cục thuế quận huyện, đảm bảo thực hiện tốt quy trình quản lí thu giữa cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước - Hải quan. Đề án nộp thuế qua các ngân hàng thương mại cũng đang được đơn vị triển khai, bước đầu xây dựng các chuẩn phối hợp kết nối và quy trình vận hành thu thuế qua mạng, thu thuế bằng thẻ…

Theo bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hơn nữa giao dịch điện tử để cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế và mang lại sự hài lòng hơn nữa cho NNT. Từ nay đến cuối năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian mở rộng hệ thống cung cấp các loại dịch vụ kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin thuế cho DN và người dân.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông nâng cấp cổng giao dịch điện tử với NNT theo hướng tham gia vào hệ thống Trang thông tin điện tử của TP. Hồ Chí Minh; Nâng cao trình độ khai thác ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, tạo tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lí thông tin, xử lí công việc của lãnh đạo, cán bộ trong đơn vụ, góp phần thực hiện cải cách hành chính…