Cuộc chạy đua giảm 45,5 giờ khai, nộp thuế trong năm 2015

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Kết thúc năm 2014, số giờ khai, nộp thuế từ 537 giờ/năm đã giảm xuống còn 167 giờ/năm và nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Tài chính, cộng đồng doanh nghiệp đặt ra với ngành Thuế là phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Theo đó, trong năm 2015, đi đôi với hiện đại hóa công tác thu, cơ quan Thuế sẽ cắt giảm tiếp 45,5 giờ khai thuế.

Cuộc chạy đua giảm 45,5 giờ khai, nộp thuế trong năm 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông điệp đầu năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là “trải thảm đỏ cho DN và người nộp thuế” và làm sao "thảm đỏ" được trải, phải đưa được DN, người nộp thuế lên tấm thảm đó để đồng hành với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Điều này thể hiện cam kết của ngành Tài chính là cắt bỏ mọi rào cản nâng cao sức cạnh tranh cho DN.

Nhìn lại năm 2014, một trong những dấu ấn của ngành Thuế đã tạo nên bước đột phá về cải cách hành chính thuế. Chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trình các cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản khá đầy đủ và đồng bộ sửa đổi bổ sung từ luật đến nghị định, thông tư về thuế.
Quyết tâm và nỗ lực vượt bậc trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cùng với những giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường kỷ cương kỷ luật đội ngũ, ngành Thuế đã cắt giảm giảm được 370 giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho DN, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ- Tổng cục Thuế Tào Thị Hoàng Anh, năm qua, ngành Thuế đã thu được nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền hỗ trợ DN; công khai minh bạch thông tin về chính sách và các quy trình quản lý, giúp DN, người nộp thuế tiếp cận đầy đủ hệ thống cơ chế chính sách thuế, vừa để hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, vừa nắm vững quy trình thủ tục khai, nộp thuế để thực hiện tốt. Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức: báo hình, báo nói, báo viết, tổ chức đối thoại với các DN, tư vấn trực tiếp, thường xuyên cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử... Rà soát, lược bỏ các hình thức tuyên truyền lạc hậu, không hiệu quả bằng các hình thức tuyên truyền hiện đại, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả cao cho người dân và DN.

"Đã có 175.200 lượt người nộp thuế được hỗ trợ, giải quyết vướng mắc tại cơ quan Thuế; hỗ trợ qua điện thoại cho 194.000 lượt người nộp thuế; hỗ trợ bằng văn bản là 23.500 văn bản. Tổ chức 1.260 buổi tập huấn cho 714.915 cán bộ thuế và người nộp thuế, tổ chức hơn 3,5 ngàn buổi đối thoại cho hơn 100 ngàn DN tham dự" - bà Tào Thị Hoàng Anh cho hay.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vừa giảm bớt chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ công chức thuế. Rà soát, bố trí, cơ cấu lại nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, tăng cường lực lượng cho các bộ phận thanh tra, quản lý nợ...

Song song đó là việc tiếp tục rà soát, thống kê, cập nhật và kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu ban hành để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện nâng cao sự giám sát của người dân với các cơ quan nhà nước của cơ quan Thuế. Theo đó, ngay từ khâu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế, giảm thiểu các phiền hà gây tốn kém cho người nộp thuế và giảm chi phí quản lý cho cơ quan Thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó, công bố 61 thủ tục hành chính mới, 190 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 53 thủ tục.

Năm 2015 đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan Thuế khi đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh, vừa thúc đẩy sự phát triển của DN, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu đặt ra, Tổng cục Thuế xác định bài toán "nuôi dưỡng nguồn thu" thông qua cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của DN, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện tốt việc đưa chính sách thuế vào cuộc sống, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, các nghị định, thông tư hướng dẫn về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN.