Đã bố trí nguồn cho xây dựng toà án, hoạt động rà phá bom mìn

Trần Huyền

Tại phiên họp của Quốc hội ngày 27/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã làm rõ các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan đến nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho hoạt động xây dựng toà án, rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Tham gia thảo luận về sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công tại hội trường sáng 27/6, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các nghị quyết của Quốc hội đã quyết nghị Chính phủ có trách nhiệm bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ưu tiên bố trí kịp thời kinh phí để Tòa án nhân dân, các cơ quan hữu quan tổ chức hiệu quả phiên tòa trực tuyến và các đề án đã được phê duyệt.

Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Tòa án nhân dân trong nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2023 nhằm thực hiện hiệu quả nguồn tăng thu ngân sách năm 2023, đồng thời tạo điều kiện cho Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về những nội dung đề xuất cho việc bổ sung vốn tăng thêm của năm 2023 cho một số nội dung của dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 2 nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Quan tâm đến kinh phí phục vụ cho rà phá bom, mìn, Đại biểu đề nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu ưu tiên bổ sung ngân sách để ưu tiên cho những hoạt động này.

Làm rõ ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nguồn vượt thu ngân sách của năm 2023 là 133.377 tỷ đồng, trong đó vượt thu của ngân sách trung ương là 50.970 tỷ đồng, vượt thu của ngân sách địa phương là 82.400 tỷ đồng. Phần tăng thu ngân sách địa phương là thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân địa phương. Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh tiến hành phân bổ nguồn này.

Đối với ngân sách trung ương, trong số 50.970 tỷ đồng nêu trên, dành cho đầu tư công là 26.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn này còn trích vào quỹ tiền lương là 4% khoảng 21.000 tỷ đồng, bổ sung vào các quỹ tài chính, giảm bội chi ngân sách, trả nợ vay ngân sách và các khoản khác.

Trong nguồn vốn 26.900 tỷ đồng này, có 8.600 tỷ đồng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, còn lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội là 18.220 tỷ đồng được trình Quốc hội xem xét.

Liên quan đến ý kiến đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu, Bộ trưởng cho hay, nhu cầu kinh phí cho việc sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các trụ sở của tòa án là rất lớn để tách bạch giữa phòng xử về hình sự và phòng xử về dân sự. Về phân bổ vốn đầu tư, đây là nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính sẽ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cố gắng vượt thu; đồng thời bố trí các khoản chi cho bộ máy như chi lương, chi phụ cấp... là các khoản chi thường xuyên.

Đối với đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho Chính phủ về vấn đề này. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hiện nay nguồn vượt thu hạn chế, trong điều kiện vượt thu năm 2023 chỉ tham mưu bố trí được 1.500 tỷ đồng để xây dựng trụ sở tòa án. Bộ trưởng cho biết, các năm tiếp sẽ tiếp tục quan tâm đến nội dung này.

Làm rõ ý kiến của đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Bộ trưởng thông tin, ngày 22/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch rà phá bom mìn và vật liệu nổ đối với 06 tỉnh phía Bắc và 06 tỉnh miền Trung, 03 tỉnh Tây Nguyên, với tổng diện tích khoảng 500.000 ha.

Theo Bộ trưởng, thời gian vừa qua đã thực hiện bố trí 668 tỷ đồng theo kế hoạch trên, trong đó bố trí cho Quảng Trị là 334 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định là 323 tỷ đồng và Kon Tum là 11 tỷ đồng.

Do nguồn thu ngân sách của năm 2023 vượt không nhiều, chỉ có 133.000 tỷ đồng cả năm, trong đó ngân sách trung ương chỉ 50.000 tỷ đồng, do đó, cơ quan chức năng đã tham mưu dành một phần của phần vượt thu ngân sách năm 2023 để bố trí cho rà phá bom mìn của 04 tỉnh biên giới phía Bắc. Số vốn còn lại sẽ tiếp tục bố trí vào các năm tiếp theo.